Giới thiệu chung

Địa chỉ Kho bạc Nhà Nước Bà Rịa - Vũng Tàu

05 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điện thoại: 0254.3852.087 fax: 0254.3856.615

 

I. Giới thiệu về KBNN

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công cùng với sự ra đời của Chính phủ Cách mạng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và vào ngày 28/8/1945, ngành Tài chính của nước Việt Nam chính thức thành lập. Để có một cơ quan chuyên môn đặc trách giải quyết các vấn đề tài chính, tiền tệ, ngày 29/5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 75/SL thành lập Nha Ngân khố trực thuộc Bộ Tài chính. Để thực hiện chính sách động viên tài chính, ổn định nghĩa vụ đóng góp của nhân dân, đồng thời đẩy mạnh tăng gia sản xuất, tiếp tục củng cố và ổn định tiền tệ, đồng thời cụ thể hóa chức năng và nhiệm vụ của cơ quan quản lý quỹ NSNN, năm 1951, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 107/TTg thành lập Kho bạc Nhà nước (KBNN) do Bộ Tài chính quản trị đặt trong Ngân hàng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ chủ yếu là quản lý thu chi quỹ NSNN và các khoản thu của tài chính quốc gia đều phải nộp vào KBNN.

Ngày 01/4/1990, Hội đồng Bộ trưởng đã có Quyết định số 07/HĐBT chuyển KBNN trở về Bộ Tài chính quản lý. Sau thời gian hoạt động, từng bước phát triển và hoàn thiện chức năng nhiệm vụ hoạt động trong toàn thể hoạt động quản lý Tài chính quốc gia; qua nhiều lần bổ sung, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội cũng như phù hợp với điều kiện quản lý trong đó có quản lý Tài chính công. Ngày 21/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 138/2007/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 với mục tiêu: “Xây dựng KBNN hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển ổn định vững chắc trên cơ sở cải cách thể chế, chính sách, hoàn thiện tổ chức bộ máy, gắn với hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực để thực hiện tốt các chức năng: Quản lý Quỹ NSNN và các quỹ tài chính Nhà nước; quản lý ngân quỹ và quản lý nợ Chính phủ; tổng kế toán Nhà nước nhằm tăng cường năng lực, hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quản lý các nguồn lực tài chính của Nhà nước. Đến năm 2020, các hoạt động của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và hình thành Kho bạc điện tử”.

Thực hiện Chiến lược phát triển KBNN, ngày 26 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 108/2009/QĐ-TTg quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của KBNN. Theo đó bên cạnh các chức năng truyền thống của KBNN đã được quy định trước đây, KBNN còn thực hiện thêm chức năng quản lý ngân quỹ Nhà nước và Tổng Kế toán Nhà nước. Đây là những căn cứ pháp lý quan trọng để hệ thống KBNN bước vào giai đoạn mới, giai đoạn hội nhập, phát triển và hiện đại hóa. Đồng thời, tổ chức bộ máy của hệ thống KBNN đã được kiện toàn, với hơn 14.000 cán bộ công chức, đảm bảo theo nguyên tắc tập trung, thống nhất, đáp ứng được yêu cầu quản lý hoạt động tài chính ngân sách và hoạt động giao dịch của trên 500.000 đơn vị và gần 800.000 tài khoản giao dịch trong cả nước.

II. Giới thiệu về KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu

Cùng với hệ thống KBNN trên cả nước, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu mà tiền thân là KBNN Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo cũng được thành lập vào ngày 01/04/1990 và không có các KBNN trực thuộc. Đến nay, toàn hệ thống KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu có 05 đơn vị trực thuộc gồm Văn phòng và 07 KBNN cấp huyện với tổng số 167 CBCC (chưa tính lao động hợp đồng).

+    Ban Giám đốc:  Giám đốc: Trần Xuân Khánh (0254.3810166 - 0254.3852087-108)

                                   Phó Giám đốc: Ngô Thành Đức (0254.3852087-126)

                                   Phó Giám đốc: Trịnh Thị Loan (0254.3852087-127)

+  05 phòng chức năng gồm: (số tổng đài: 0254.3852087)

                                                   Tài vụ - Quản Trị (131,132, 139)

                                                   Văn phòng (133, 222, 114, 100)

                                                   Thanh tra kiểm tra (135,136)

                                                   Kiểm soát chi (121,122,123,124,125)

                                                   Kế toán Nhà nước (117,118,119)                                                  

+  07 KBNN huyện trực thuộc gồm:

KBNN Châu Đức: 0254.3881.372 - Fax 02543.882.605
Số 25 Đường Lê Hồng Phong, Thị Trấn Ngãi Giao, Huyện Châu Đức.

KBNN Phú Mỹ: 0254.3893.716 - Fax: 02543. 894.051
Số 03 Đường Nguyễn Du, Thị xã Phú Mỹ.

KBNN Xuyên Mộc: 02543.874144 - Fax :02543.874.144;  
Số 288 Quốc Lộ 55 Thị Trấn Phước Bữu , Huyện Xuyên Mộc.

KBNN Long Điền: 02543.862.029 - Fax: 02543. 652.451
Số 31  Đường  Trần Xuân Dộ, Thị Trấn Long Điền, Huyện Long Điền

KBNN Đất Đỏ: 02543.692.346 - Fax:02543.692.346
Khu phố Hiệp Hòa Thị Trấn Đất Đỏ, Huyện Đất Đỏ.

KBNN Côn Đảo: 02543.630.182 - Fax:02543.630184
Số 44 Đường Nguyễn Huệ, Huyện Côn Đảo

KBNN Vũng Tàu: 02543.512.000 - Fax:  02543.511.271
Số 03 Thống Nhất Thành Phố Vũng Tàu.