KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu mà tiền thân là KBNN Đặc khu Vũng Tàu-Côn Đảo cũng được thành lập vào ngày 01/04/1990 và không có các KBNN trực thuộc. Đến nay, toàn hệ thống KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu có 09 đơn vị trực thuộc gồm Văn phòng và 08 KBNN cấp huyện với tổng số 177 CBCC (chưa tính lao động hợp đồng).

THÔNG BÁO

Tin tức - Sự kiện

Quy trình nghiệp vụ

Thông tin tổ chức - cá nhân cần biết