Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2016

KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2016
 

Sáng ngày 08/10/2016, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: KBNN tỉnh: Ban Giám đốc; Trưởng các phòng nghiệp vụ; Chánh, Phó chánh Văn phòng; Đại diện Đảng uỷ; BCH CĐCS và Chi đoàn TNCS HCM; Giám đốc KBNN huyện, thành phố trực thuộc (KBNN huyện). Đồng chí Nguyễn Ngọc Châu-Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì Hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm 2016, các đơn vị thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã bám sát chương trình công tác, nỗ lực, cố gắng, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ nên nhìn chung các công việc của đơn vị đã hoàn thành tốt. Thực hiện thu NSNN đầy đủ, hạch toán khịp thời các khoản thu vào NSNN và điều tiết cho Ngân sách đúng tỷ lệ được giao. Ngoài ra, phối hợp cùng với cơ quan Tài chính địa phương đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi của Ngân sách các cấp, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thông suốt, không bị ách tắc; cung cấp kịp thời thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo địa phương và trung ương. Đến ngày 30/9/2016, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh qua KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu là 44.895,67 tỷ đồng, đạt 54,58% so với dự toán pháp lệnh và đạt 53,83% so với dự toán của tỉnh xây dựng và phấn đấu năm 2016. Bao gồm: Thu từ dầu thô: 17.043,97 tỷ đồng đạt 53,51% so với dự toán pháp lệnh được giao năm 2016; Thu từ thuế XNK: 11.035 tỷ đồng đạt 58,7% so với dự toán pháp lệnh được giao năm 2016; Thu từ các khoản thu nội địa: 16.816,7 tỷ đồngđạt 53,22% so với dự toán pháp lệnh và đạt 51,35% so với dự toán do tỉnh xây dựng và phấn đấu năm 2016. Tổng số chi NSNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được KBNN Bà Rịa-Vũng thanh toán, tạm ứng là 12.202,5 tỷ đồng, bao gồm: Chi NSTW: 4.530,57 tỷ đồng (Chi ĐTXD: 373,24 tỷ đồngChi thường xuyên: 4.157,33 tỷ đồng), chi NSĐP: 7.671,93 tỷ đồng, đạt 62,17% so với dự toán Chính phủ giao và đạt 54,56% so với dự toán do tỉnh xây dựng năm 2016 (Chi ĐTXD: 3.224,44 tỷ đồng đạt 62,5% so với dự toán Chính phủ giao và đạt 47,6% so với dự toán kế hoạch vốn ĐTXD do tỉnh xây dựng, chi đầu tư phát triển khác: 72,05 tỷ đồng đạt 47,63% (72,05/151,27 tỷ đồng) so với dự toán kế hoạch vốn ĐTPT do tỉnh xây dựng, chi thường xuyên: 4.375,44 tỷ đồng đạt 60,93% so với dự toán Chính phủ giao và đạt 61,31% so với dự toán do tỉnh xây dựng).

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát biểu ý kiến chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể trọng tâm những tháng còn lại cuối năm 2016 như sau:

Một là, Đối với công tác CCHC và cải cách thủ tục hành chính.
Giao các đơn vị thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu duy trì thường xuyên, nghiêm túc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại tất cả các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ đạo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN và UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tổ chức đánh giá giám sát tại các KBNN cấp huyện vào trung tuần tháng 11/2016 làm cơ sở bổ sung, sửa đổi hoặc xây dựng mới các quy trình nghiệp vụ. Công khai hộp thư, số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận những ý kiến phản ánh của khách hàng liên quan đến TTHC và các hoạt động nghiệp vụ KBNN. Duy trì tốt việc công khai, dân chủ, minh bạch trong công tác quản lý tài chính, tài sản nội ngành theo quy định của Bộ Tài chính và KBNN. Tổ chức trực làm việc sáng thứ bảy hàng tuần tại KBNN và trực 01 cửa liên thông tại VP UBND tỉnh và các huyện, thành phố. Tổ chức kiểm tra công tác an ninh, an toàn tài sản tại KBNN tỉnh và các KBNN huyện.
Hai là, Đối với công tác kiểm soát chi.
Giao Phòng kiểm soát chi và các KBNN huyện tổ chức trao đổi, thảo luận về phương hướng tăng cường giải ngân vốn đầu tư với các chủ đầu tư nhằm tăng cường tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư, đồng thời đôn đốc thu hồi các khoản tạm ứng, nhất là các khoản tạm ứng kéo dài thời hạn quy định. Tổ chức trao đổi nghiệp vụ vào chiều thứ 5 hàng tuần. Chấp hành nghiêm túc công tác tự kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng. Sửa đổi các quy trình nghiệp vụ liên quan theo kết quả Kết luận của đợt đánh giá nội bộ vào ngày 29, 30/9/2016. Rà soát, xử lý, điều chỉnh, thanh toán tạm ứng kịp thời các khoản tạm ứng vốn ĐTXD, tránh dồn công việc vào cuối năm. Thường xuyên duy trì định kỳ hàng quý có văn bản đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị Chủ đầu tư đối với những Dự án chưa hoàn ứng, kịp thời thanh toán tạm ứng vốn, tránh tình trạng để tạm ứng kéo dài. Phối hợp với Phòng KTNN quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016 của Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức hệ thống KBNN trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN (đối với công tác kiểm soát thanh toán vốn ĐTXD và vốn sự nghiệp có tính chất ĐTXD được giao).
Ba là, Đối với công tác kế toán.
Giao Phòng KTNN và các KBNN huyện đảm bảo công tác an ninh an toàn tuyệt đối tiền, tài sản của Nhà nước. Tổ chức trao đổi nghiệp vụ vào chiều thứ 5 hàng tuần để đảm bảo việc thực hiện các nội dung văn bản thay đổi đối với việc quản lý thu-chi NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN khác. Phối hợp với Phòng TCCB, Văn phòng KBNN tỉnh mời lãnh đạo Cục KTNN KBNN vào tập huấn nghiệp vụ kế toán khi có văn bản mới về công tác quản lý thu và kiểm soát chi NSNN thay thế các văn bản hiện nay theo Luật NSNN 2015. Chấp hành nghiêm túc công tác tự kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng. Quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016 của Kho bạc Nhà nước về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật đối với công chức hệ thống KBNN trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN qua KBNN (đối với KSC thường xuyên) nhất là các khoản chi liên quan đến con người, mua sắm tài sản. Có văn bản báo cáo kiến nghị về KBNN nội dung liên quan vướng mắc của KBNN Tân Thành đối với trường hợp nộp thuế điện tử sau 21h ngày cuối tháng dẫn đến chênh lệch số liệu giữa KBNN và cơ quan thu. Phối hợp với Sở Tài chính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các lô đất thực hiện đấu giá trong tỉnh. Thực hiện nghiêm túc các quy định quản lý kho quỹ về chế độ quản lý tiền mặt, tài sản quý trong hệ thống KBNN trên toàn địa bàn, đặc biệt chú trọng các quy trình kiểm quỹ cuối ngày, cuối tháng; kiểm đếm giao nhận tiền mặt; vận chuyển áp tải tiền từ Ngân hàng về KBNN và ngược lại. Rà soát, xử lý, điều chỉnh các sai sót trong quá trình hạch toán các công việc tránh dồn công việc vào cuối năm. Sửa đổi các quy trình nghiệp vụ liên quan theo kết quả Kết luận của đợt đánh giá nội bộ vào ngày 29, 30/9/2016.
Bốn là, Đối với công tác tin học.
Giao Phòng Tin học có báo cáo để đánh giá chung đối với các chương trình do đơn vị tự xây dựng và áp dụng thực hiện tại các đơn vị. Phối hợp với các KBNN huyện giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với việc áp dụng Chương trình quản lý mẫu dấu chữ ký giúp việc cập nhật số liệu của các đơn vị vào chương trình đồng bộ về số lượng đơn vị giao dịch và tài khoản giao dịch. Tuyệt đối đảm bảo công tác an ninh mạng. Chủ động đề xuất và báo cáo Lãnh đạo phụ trách tổ chức tập huấn nhận diện lỗ hổng trong ATTT mạng tin học theo hướng dẫn của KBNN. Thực hiện báo cáo về máy móc thiết bị hàng quý đúng quy định.
Năm là, Đối với công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng.
Giao Phòng TCCB và các KBNN huyện thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng CBCC trong đơn vị để kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, tránh có biểu hiện tiêu cực, suy thoái có thể xảy ra. Bổ sung biên chế cho các KBNN huyện còn thiếu biên chế sau khi tuyển dụng được CBCC mới qua đợt tuyển dụng năm 2016. Cập nhật kịp thời thông tin bổ sung cá nhân, kết quả thi đua khen thưởng của CBCC vào Chương trình QLCB, đảm bảo việc theo dõi được liên tục. Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ có liên quan cử CBCC tham gia nghiên cứu, học tập, đào tạo khi có các đợt tập huấn, đào tạo của Trung ương và địa phương yêu cầu. Các đơn vị cần khẩn trương yêu cầu CBCC đã tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng phải nộp đầy đủ các bằng cấp, chứng chỉ về phòng TCCB để lưu và làm cơ sở thanh toán các khoản kinh phí theo quy định. Duy trì tốt việc đẩy mạnh các phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao trong toàn đơn vị, phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong tất cả các mặt hoạt động của KBNN trên toàn địa bàn. Chấp hành nghiêm túc công tác tự kiển tra theo kế hoạch đã xây dựng.
Sáu là, Đối với công tác thanh tra, kiểm tra.
Giao Phòng Thanh tra-kiểm tra tiếp tục thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch, đề cương được duyệt.
Tổ chức trao đổi, thảo luận rút kinh nghiệm các tồn tại, sai sót qua công tác thanh tra, kiểm tra 9 tháng đầu năm đối với CBCC làm công tác nghiệp vụ của các phòng và các KBNN huyện. Đề nghị các phòng nghiệp vụ và các KBNN huyện triển khai thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 4125/CT-KBNN ngày 26/9/2016 của Tổng Giám đốc KBNN và Công văn số 618/KBBRVT-TTKT ngày 30/9/2016 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu. Đồng thời tăng cường công tác tự kiểm tra tại các đơn vị trực thuộc, đảm bảo tuyệt đối tiền và tài sản được giao quản lý.
Bảy là, Công tác tài chính, tài vụ nội ngành.
Giao Phòng Tài vụ và các KBNN huyện duy trì thực hiện tốt cơ chế quản lý tài chính tập trung và các quy chế, chế độ định mức chi tiêu tài chính nội bộ của hệ thống KBNN và của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đảm bảo thanh toán kịp thời tiền lương, phụ cấp và các khoản chi cá nhân theo chế độ cho CBCC, đảm bảo hoạt động thường xuyên của đơn vị. Tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí điện, điện thoại, văn phòng phẩm, xăng dầu, tiếp khách, hội nghị, công tác phí. Kiên quyết cắt giảm, tiết kiệm chi những nội dung chi chưa thực sự cấp bách không thiết thực 3 tháng cuối năm 2016 theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Điều chỉnh bổ sung dự toán, tiếp nhận kinh phí, phân bổ kịp thời cho việc sử dụng dự toán bổ sung của các đơn vị sau khi được KBNN điều chỉnh dự toán đợt tháng 10/2016. Chấp hành nghiêm túc công tác tự kiểm tra theo kế hoạch đã xây dựng. Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết chế độ liên quan đến kinh phí trong đơn vị như tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng.
Tám là, Đối với công tác Văn phòng.
Giao Văn phòng và các KBNN huyện thực hiện tốt việc báo cáo tình hình hoạt động định kỳ tháng, quý IV/2016 và các văn bản, báo cáo khác; đồng thời chuẩn bị tài liệu phục vụ Tổng kết năm 2016 theo đúng hướng dẫn của KBNN và các cuộc họp khác theo yêu cầu. Hoàn thành hồ sơ thiết kế cơ sở trình Sở Xây dựng thẩm định và trình KBNN phê duyệt Tổng mức đầu tư Dự án Xây dựng mới trụ sở làm việc mới của KBNN Bà Rịa. Thanh lý tài sản hư hỏng, tài sản hết khấu hao, tài sản không còn sử dụng được. Tiến hành bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị an toàn trụ sở làm việc còn lại theo đúng quy Thực hiện di dời Camera ra Phòng Bảo vệ tại KBNN Vũng Tàu và mua mới màn hình Camera cho tất cả các KBNN huyện. Đo chiều cao hộp và ngăn kệ lưu trữ, tổ chức tháo lắp lại kệ lưu trữ phù hợp với kích cỡ hộp lưu trữ sau khi chỉnh lý tài liệu nhằm tiết kiệm kệ lưu trữ, đồng thời tổ chức kiểm tra an toàn kho lưu trữ toàn tỉnh (KBNN Côn Đảo đã kiểm tra). Đề nghị bổ sung thêm chức danh thủ kho, lưu ý ngày giao tài sản và ngày nhập kho phải cùng ngày để đảm bảo đúng quy định. Thực hiện nghiêm túc việc thanh toán các khoản tạm ứng hành chính phí theo đúng quy định. Chấn chỉnh CBCC trong đơn vị không mang đồ ăn vào trụ sở làm việc, đảm bảo giữ vệ sinh, an toàn chung toàn cơ quan. Thường xuyên viết bài, bản tin, trao đổi diễn đàn, thông tin tuyên truyền về nghiệp vụ chuyên môn, công tác CCHC-Kiểm soát thủ tục hành chính đăng trên báo, đài PT-TH tỉnh; trang thông tin điện tử KBNN (http://portal.kbnn.vn), Tạp chí Quản lý Ngân quỹ Quốc gia.
Chín là, Đối với việc duy trì áp dụng chương trình thuộc Dự án thu phạt VPHC thuộc lĩnh vực ATGT.
Giao Ban quản lý dự án phối hợp với các KBNN huyện giám sát và tiếp tục thực hiện chương trình được thông suốt và hiệu quả. Hoàn thành quyết toán giai đoạn 1 của Dự án đúng quy định.
Giao Phòng KTNN và các KBNN huyện duy trì việc cập nhật dữ liệu thu phạt VPHC theo đúng chỉ đạo nhằm đảm bảo việc quản lý số thu phạt tạo địa bàn. Phối hợp với Công an huyện để trang bị thêm máy móc thiết bị và đường truyền để triển khai phạt vi phạm hành chính khác của cơ quan Công an trên địa bàn tỉnh.
Mười là, Đối với các công tác của các tổ chức đoàn thể.
Tổ chức duy trì sinh hoạt định kỳ, các hoạt động đối với công tác Đảng, Công đoàn và Chi đoàn TNCS HCM./.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 


Tin & Ảnh: Nguyễn Xuân Tuấn-Văn phòng

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Thuộc nhóm: 
Tin tức, sự kiện

Các tin khác