Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

Họp ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2011 – 2015

Sáng ngày 23/12, Ban chỉ đạo phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tỉnh đã có cuộc họp nhằm thông qua báo cáo tổng kết thực hiện phong trào giai đoạn 2011 - 2015. Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND  tỉnh  chủ trì  cuộc họp.

 
Toàn cảnh cuộc họp

5 năm qua, việc thực hiện phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” và các cuộc vận động đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. So với giai đoạn 2006 – 2010, các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến; chương trình xóa đói giảm nghèo đạt được nhiều kết quả; chính sách xã hội được duy trì và thực hiện tốt; phúc lợi xã hội, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân được quan tâm, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng; chất lượng giáo dục được nâng cao, toàn tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục THCS; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, năng động trong công tác vận động quần chúng nên đã phát huy được hiệu quả của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Đến nay, toàn tỉnh có 2/8 huyện, thành phố đạt danh hiệu văn hóa; 47/82 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa; 4 xã đạt danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; 1 thị trấn đạt chuẩn thị trấn văn minh đô thị; 8 phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị; 526/565 thôn, ấp, khu phố văn hóa; gần 218 ngàn 218 ngàn hộ gia đình văn hóa; 2.354/2.616 cơ quan, đơn vị, trường học đăng ký và đạt danh hiệu văn hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như hệ thống cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hoá, thể thao ở cơ sở vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra; công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chưa được thường xuyên, dẫn đến việc thu hút nhân dân tham gia thực hiện phong trào tại cơ sở chưa đạt yêu cầu.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo “phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” khẳng định, văn hóa có tác động đến mọi mặt của cuộc sống xã hội, chính vì vậy, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng các thiết chế văn hóa; củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa từ tỉnh đến cơ sở, đưa phong trào hoạt động thật sự có chất lượng và hiệu quả; bên cạnh đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. 

Mạnh Hiền (Nguồn: brt.vn)

Các tin khác