Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

UBND tỉnh họp triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa V và phân giao kế hoạch Kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Chiều ngày 25/12,  UBND tỉnh tổ chức họp triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 11-HĐND tỉnh khóa V và phân giao kế hoạch Kinh tế- xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Trần Đình Khoa – PCT HĐND tỉnh, tập thể UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh.

 

Tại cuộc họp, Sở Kế hoạch – Đầu tư công bố Quyết định số 3088/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh và dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2016; dự thảo Chỉ thị về điều hành đầu tư công năm 2016 và Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội năm 2016. Sở Tài Chính trình bày dự thảo Chỉ thị về tổ chức quản lý, điều hành ngân sách nhà nước năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư và Sở Tài Chính  và các ý kiến đóng góp của các thành viên tham dự họp, ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch HĐND tỉnh đã có ý kiến phát biểu và chỉ đạo hội nghị. Theo đó, nhiệm vụ của các sở, ban, ngành là phải tập trung chuẩn bị xây dựng chương trình, đề án thực hiện năm 2016 đảm bảo tính tích cực, rõ ràng, chất lượng và có hiệu quả; vấn đề đầu tư công phải có hiệu quả; kiểm soát việc thu, chi tài chính; xây dựng môi trường đầu tư một cách tích cực; quan tâm đến đội ngũ cán bộ, tiến hành thanh tra công vụ; phân cấp quản lý trách nhiệm và có giải pháp giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân….

(nguồn: ubnd.baria-vungtau.gov.vn)

Các tin khác