Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Văn bản ngành

Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Tải tập tin ở đây

Số hiệu: 62/2015/TT-BTC
Văn bản: 62_2015_TT_BTC.pdf

Tệp tin đính kèm:
Phu_luc_62_2015_TT_BTC.pdf
62_2015_TT_BTC1.pdf

Các tin khác