Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Quy trình nghiệp vụ

Quy trình đăng ký sử dụng tài khoản tại Kho Bạc Nhà Nước

Tên thủ tục QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Lĩnh vực Kế toán nhà nước
Mục đích
Quy trình này nhằm thống nhất trình tự, thủ tục và hướng dẫn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện thuận tiện và đúng quy định việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc.
Phạm vi
Quy trình này áp dụng đối với các đơn vị, tổ chức, cá nhân được đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN, nơi đơn vị đóng trụ sở chính theo đúng quy định hiện hành.Cán bộ phòng Kế toán Nhà nước thuộc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thực hiện quy trình này.
Tài liệu viện dẫn
- TCVN ISO 9001: 2008.- Các văn bản pháp quy liên quan đề cập tại mục 5.8 của quy trình.
Điều kiện thực hiện
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN nơi đơn vị đóng trụ sở chính. - Trường hợp đơn vị, tổ chức, cá nhân cần đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN ở địa phương khác không thuộc địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính: phải được sự đồng ý của KBNN cấp trên bằng văn bản. Trường hợp đã giao dịch tại KBNN khác, phải có Bản xác nhận đã tất toán tài khoản của KBNN nơi đơn vị đã giao dịch. - Đối với các tài khoản thanh toán vốn đầu tư, tài khoản tiền gửi ban quản lý dự án, tuỳ theo quy định về phân cấp kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN TP.HCM (dự án đầu tư do Văn phòng KBNN thành phố hoặc do KBNN quận, huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán), KTT các Kho bạc hướng dẫn chủ đầu tư, Ban quản lý dự án đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN phù hợp theo nguyên tắc:+ Dự án, công trình nằm gọn trên địa bàn địa phương nào thì đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN địa phương thuộc địa bàn đó (nếu cần đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN địa phương khác phải được sự đồng ý của KBNN cấp trên).+ Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) có thể đăng ký và sử dụng tài khoản tiền gửi của dự án tại KBNN trên địa bàn nơi thực hiện dự án hoặc nơi Ban quản lý dự án đóng trụ sở chính. - Nhà thầu chính, nhà thầu phụ có thể đăng ký và sử dụng tài khoản tiền gửi tại các đơn vị KBNN để tiếp nhận các khoản thanh toán của đơn vị, Ban quản lý dự án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. - Các đơn vị, cá nhân không được mở tài khoản tiền gửi bằng ngoại tệ trừ trường hợp có Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền
Thành phần hồ sơ
Chi tiết theo file đính kèm
Số lượng hồ sơ 1
Thời gian thực hiện
02 ngày làm việc kể từ ngày KBNN nhận được hồ sơ mở tài khoản đầy đủ, hợp lệ của đơn vị, tổ chức, cá nhân.
Nơi tiếp nhận và Trả kết quả
Phòng KTNN Kho bạc Nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu
Lệ phí Không
Trình tự
1) Tiếp nhận và kiểm tra sơ bộ hồ sơ2) Ghi số hiệu tài khoản3) Ký duyệt4) Đăng ký vào Sổ đăng ký mở tài khoản5) Tách trả hồ sơ6) Gửi lại cho đơn vị7) Lưu hồ sơ(Chi tiết theo file đính kèm)
Cơ sở pháp lý
- Luật NSNN số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 của Quốc hội- Luật Kế toán- Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ - Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ - Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 củaBTC - Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của BTC - Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của BTC - Công văn số 1527/KBNN-KTNN ngày 25/6/2014 của KBNN
Tài liệu đính kèm

 

Các tin khác