Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM GIÁM ĐỐC, PHÓ GIÁM ĐỐC KHO BẠC NHÀ NƯỚC BÀ RỊA-VŨNG TÀU

          Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị; Công văn số 5475/BTC-TCCB ngày 30/5/2023 của Bộ Tài chính và Công văn số 3493/KBNN-TCCB ngày 19/6/2023 của Kho bạc Nhà nước về hướng dẫn triển khai lấy phiếu tín nhiệm theo Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị.

          Sáng ngày 08/9/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu. Chủ trì hội nghị, đồng chí Trần Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

Toàn cảnh Hội nghị

          Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu; Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng KBNN tỉnh; Giám đốc các KBNN cấp huyện trực thuộc; Chủ tịch công đoàn cơ sở, Bí thư Đoàn TNCS HCM KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Hội nghị được nghe đồng chí Trần Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu phổ biến, quán triệt về mục đích, yêu cầu lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị theo Quy định số 96-QĐ/TW của Bộ Chính trị: “Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ "tự soi", "tự sửa", tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp uỷ, tổ chức đảng đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ”. Hội nghị đã đánh giá sự tín nhiệm và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của các đồng chí trong Ban Lãnh đạo KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

 

Đồng chí Trần Xuân Khánh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN Bà Rịa - Vũng Tàu

chủ trì Hội nghị

          Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được KBNN Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Tại Hội nghị không có nội dung, vấn đề nào cần phải giải trình, làm rõ. Kết quả phiếu tín nhiệm được công bố trước toàn thể hội nghị và báo cáo KBNN theo đúng quy định./.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

 

Đồng chí Đặng Xuân Trường, Chánh Văn phòng, thông qua chương trình Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Quang Anh, Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra, Trưởng ban Kiểm phiếu hướng dẫn bỏ phiếu

Ban kiểm phiếu làm việc

 

Thuộc nhóm: 
Tin tức, sự kiện

Các tin khác