Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022

THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu tuyển dụng công chức:

Chỉ tiêu tuyển dụng: Chuyên viên nghiệp vụ: 3; Kế toán viên: 3; Văn thư viên: 1

Yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ: Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học trong đó tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc trên bảng điểm có một trong các cụm từ sau:

- Vị trí chuyên viên nghiệp vụ: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh

- Vị trí Kế toán viên: Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Văn Thư viên: Văn thư-lưu trữ, Lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trường hợp có bằng đại học chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng cao đẳng, trung cấp ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư-lưu trữ, lưu trữ.

Thời gian nhận hồ sơ: Đến hết ngày 27/12/2022.

Hình thức nhận hồ sơ: Trực tiếp tại Văn phòng Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu (địa chỉ: 05 Nguyễn Tất Thành, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa)

Số điện thoại: 0254.3852087 (133) - 0913.759.456

Các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển xem thông tin tuyển dụng chi tiết tại địa chỉ website: http://www.mof.gov.vn.

Chi tiết:

/sites/default/files/2._thong_bao_tuyen_dung_cong_chuc_kbnn_nam_2022.pdf

/sites/default/files/3._phu_luc_1_chi_tieu_tuyen_dung_cong_chuc_nghiep_vu_2022.pdf

/sites/default/files/4._mau_phieu_dang_ky_thi_tuyen.doc

/sites/default/files/5._huong_dan_ghi_phieu_dang_ky_thi_tuyen.doc

Thuộc nhóm: 
Tin tức, sự kiện

Các tin khác