Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

CỦA HỆ THỐNG KHO BẠC NHÀ NƯỚC TRONG QUÝ I/2023

 

 


1. Về công tác quản lý thu ngân sách nhà nước

Các đơn vị Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp.

KBNN đang triển khai nhiều giải pháp để mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và thanh toán song phương điện tử (TTSPĐT) với các ngân hàng thương mại (NHTM); hiện KBNN đã ký thỏa thuận với 20 NHTM, kết nối TTSPĐT với 15 NHTM và đang tiếp tục phối hợp với các NHTM còn lại để triển khai thực hiện.

Tính đến hết ngày 31/3/2023, lũy kế thu NSNN trong cân đối đạt đối đạt 493.988 tỷ đồng, bằng 30,48% so với dự toán năm 2023; trong đó:

- Thu nội địa trong cân đối (không tính dầu thô) đạt 414.987 tỷ đồng, bằng 31,10% so với dự toán năm 2023.

- Thu từ dầu thô đạt 15.883 tỷ đồng, bằng 37,82% so với dự toán năm 2023.

- Thu từ xuất nhập khẩu đạt 63.106 tỷ đồng, bằng 26,40% so với dự toán năm 2023 (đã trừ dự toán hoàn thuế GTGT).

2. Về công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước

Trong các tháng đầu năm 2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định;

Bám sát các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Bộ Tài chính, KBNN đã ban hành Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN, trong đó yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thông suốt, tạo thuận lợi cho khách giao dịch; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; không được để tồn đọng hồ sơ; xử lý nghiêm các trường hợp có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch.

Kết quả kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN qua KBNN trong Quý I/2023:

- Đối với chi thường xuyên:

Tính đến ngày 31/3/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát, thanh toán 228.257 tỷ đồng, bằng 19,3% dự toán chi thường xuyên năm 2023 của NSNN qua KBNN.

- Đối với vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023:

Lũy kế vốn đầu tư kiểm soát, thanh toán qua KBNN thuộc kế hoạch năm 2023 là 73.672,3 tỷ đồng, bằng 10,4% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao. Cụ thể:

(i) Vốn trong nước thanh toán là 72.231,2 tỷ đồng, bằng 10,6% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (679.069,2 tỷ đồng), bằng 9,9% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 (727.557,9 tỷ đồng).

(ii) Vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN là 1.441,1tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch năm 2023 Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao (27.975 tỷ đồng).

3. Về công tác huy động vốn, quản lý ngân quỹ nhà nước (NQNN)

3.1. Công tác huy động vốn:

a/ Phát hành Trái phiếu Chính phủ (TPCP):

- Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 31/3/2023, tổng khối lượng TPCP phát hành là 104.873 tỷ đồng đấu thầu qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, bằng 26,2% kế hoạch phát hành TPCP năm 2023 (400.000 tỷ đồng).

- Kỳ hạn phát hành TPCP bình quân năm 2023 (đến hết ngày 31/3/2023) là 12,68 năm, lãi suất phát hành bình quân năm là 4,19%/năm, kỳ hạn còn lại bình quân của danh mục TPCP là 9,21 năm.

b/ Công tác thanh toán gốc, lãi TPCP: 

KBNN đã tổ chức thanh toán gốc, lãi TPCP đến hạn đầy đủ, đúng hạn cho chủ sở hữu, tổng số thanh toán trong quý I/2023 là 54.543 tỷ đồng, trong đó:

+ Thanh toán gốc: 28.238,1 tỷ đồng.

+ Thanh toán lãi: 26.304,9 tỷ đồng.

3.2. Công tác điều hành NQNN:

Trong các tháng đầu năm 2023, KBNN đã tham mưu với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc xây dựng và triển khai phương án điều hành NQNN năm 2023 và Quý I/2023 theo hướng an toàn, chủ động, minh bạch và hiệu quả. Tổ chức điều hành NQNN tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống, đáp ứng đầy đủ, kịp thời các nhu cầu chi của NSNN và các đơn vị có giao dịch với KBNN bằng nội tệ và ngoại tệ.

Đối với NQNN tạm thời nhàn rỗi, KBNN thực hiện gửi có kỳ hạn tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại Nhà nước nắm cổ phần chi phối theo phương thức đấu thầu điện tử, cạnh tranh lãi suất.

4. Công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng phục vụ khách giao dịch

Trong Quý I/2023, KBNN tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách, quy trình nghiệp vụ theo hướng cải cách, đơn giản hóa quy trình thủ tục; nâng cấp hệ thống Dịch vụ công trực tuyến, bổ sung cổng trao đổi dữ liệu qua Internet với các nhà cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và Trung tâm hành chính công để triển khai diện rộng trên toàn quốc; đồng thời, hoàn thiện các tiện ích để hỗ trợ cho người sử dụng, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng.

Hiện nay, KBNN đang thực hiện khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN. Thông qua khảo sát giúp KBNN nắm bắt được các ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ KBNN, là cơ sở để KBNN nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của KBNN. Từ đó, nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ KBNN.

5. Về công tác quản lý Quỹ vắc xin phòng Covid-19

Tình hình hoạt động của Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 tính đến 17h00 ngày 31/3/2023:

- Tổng số tiền huy động vào Quỹ là 10.734,4 tỷ đồng (bao gồm lãi tiền gửi ngân hàng 138,2 tỷ đồng).

- Tổng số chi từ Quỹ là 7.672,2 tỷ đồng, Trong đó: chi mua và sử dụng Vắc-xin 7.667,6 tỷ đồng; chi hỗ trợ nghiên cứu, thử nghiệm Vắc-xin 4,6 tỷ đồng).

- Số dư Quỹ cuối ngày 3.063,2 tỷ đồng.

- Có 692.496 lượt tổ chức cá nhân ủng hộ vào Quỹ.

6. Về công tác thanh tra, kiểm tra

Trong Quý I/2023, hệ thống KBNN đã thực hiện 185 cuộc thanh tra, kiểm tra, trong đó có 08 cuộc thanh tra chuyên ngành và 177 cuộc kiểm tra nội bộ.

Thông qua công tác thanh tra, kiểm tra KBNN đã góp phần chấn chỉnh kịp thời tồn tại, thiếu sót, sai phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách; xử lý nghiêm minh những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức, đơn vị, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật tài chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý NSNN.

Trong Quý I/2023, qua công tác thanh tra chuyên ngành hệ thống KBNN đã kiến nghị thu hồi 2.169,05 triệu đồng. Cùng với đó, hệ thống KBNN đã ban hành là 05 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 16,5 triệu đồng./.

 KHO BẠC NHÀ NƯỚC

 

Các tin khác