Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KBNN Đất Đỏ: Diễn tập Công tác Phòng cháy chữa cháy tại KBNN cấp huyện

Toàn cảnh buổi diễn tập

Thành phần tham dự gồm Ban chỉ đạo PCCC và các công chức, người lao động của KBNN Đất Đỏ. Ông Đồng Nguyên Khánh, Giám đốc KBNN Đất Đỏ-Trưởng ban chỉ đạo PCCC đã phổ biến những kiến thức cơ bản về triển khai một số văn bản về công tác PCCC; các nguyên nhân cháy nổ và biện pháp phòng cháy nổ đối với cơ sở. Buổi diễn tập hướng dẫn công chức, người lao động tham gia nắm bắt quy trình tổ chức cứu chữa một vụ cháy, nổ; sử dụng thành thạo các trang thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ đã được trang bị; tổ chức cứu chữa nhanh, an toàn, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, không để ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự nội bộ đơn vị.

Các công chức và người lao động được thực hành cách sử dựng các phương tiện PCCC tại chỗ

Kết thúc buổi diễn tập, ông Đồng Nguyên Khánh, Giám đốc KBNN Đất Đỏ-Trưởng ban chỉ đạo PCCC tại đơn vị đã kết luận những kết quả, hạn chế trong quá trình diễn tập; đồng thời yêu cầu các công chức, người lao động trong đơn vị nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác PCCC, từ đó hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại khi có sự cố cháy, nổ xảy ra./.

Một số hình ảnh buổi diễn tập

Tin bài: KBNN Đất Đỏ

 

Các tin khác