Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU: Triển khai, quán triệt một số nội dung về công tác cải cách hành chính (CCHC) và văn hóa ứng xử trong hoạt động công vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự và chủ trì cuộc họp có đồng chí Trần Xuân Khánh, Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu; các đồng chí là Phó Giám đốc; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Giám đốc, Kế toán trưởng các KBNN cấp huyện.

Đồng chí Đặng Xuân Trường-Chánh Văn phòng KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đồng chí Đặng Xuân Trường-Chánh Văn phòng KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã báo cáo kết quả đạt được về công tác CCHC, kết quả chỉ số hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu, Chỉ thị 589/CT-KBNN 07/02/2023 của KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN; chỉ ra mặt tồn tại hạn chế và yêu cầu các Phòng tại KBNN tỉnh và các KBNN cấp huyện giải trình nguyên nhân các trường hợp trả lại từ 03 lần trở lên, tìm ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Xuân Khánh, Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự họp, đồng chí Trần Xuân Khánh-Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo một số nội dung công việc cụ thể như sau:

Thứ nhất, yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc quán triệt đế toàn thể công chức bộ quy tắc ứng xử; Quyết định số 210/QĐ-KBNN ngày 10/01/2023 của KBNN về Ban hành Kế hoạch CCHC năm 2023 của hệ thống KBNN; Quyết định số 15/QĐ-KBBRVT ngày 31/01/2023 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu về việc ban hành Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2023; Chỉ thị 589/CT-KBNN 07/02/2023 của KBNN về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN; Công văn số 166/KBBRVT-VP ngày 08/02/2023 về việc chấn chỉnh kịp thời công tác CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện văn hóa công sở.

Nâng cao trách nhiệm công chức trong thực thi công vụ gắn với chất lượng và thái độ giao tiếp khách hàng theo đúng quy định về “văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”. Thường xuyên tổ chức họp để chấn chỉnh công chức trong việc kiểm soát hồ sơ, chứng từ; rà soát, đánh giá các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN), phân loại theo từng nhóm tiêu chí cụ thể; đào tạo, tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử của công chức nghiệp vụ KBNN và các đơn vị sử dụng NSNN (nếu có).

Thứ hai, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, trách nhiệm kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; xác định nhiệm vụ CCHC và kiểm soát TTHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác chỉ đạo điều hành gắn với việc thi đua khen thưởng, xử lý cá nhân, tập thể có hành vi tiêu cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hành chính. Quản lý quỹ ngân sách chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong nhiệm vụ tài chính ngân sách. Kiểm soát chi NSNN chặt chẽ đúng quy định của pháp luật, phối hợp với các đơn vị liên quan để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công.

Thứ ba, liên hệ với các đơn vị liên quan tổ chức lớp học về quy tắc ứng xử, giao tiếp trong hoạt động công vụ cho toàn thể công chức trong đơn vị. Đồng thời, tổ chức thi nghiệp vụ tại đơn vị, trên cơ sở đó chọn ra những công chức xuất sắc tham gia thi tìm hiểu chiến lược phát triển hệ thống KBNN đến năm 2030 do KBNN tổ chức.

Thứ tư, thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên trang DVCTT và kiểm soát các khoản chi NSNN đảm bảo đúng quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính Phủ quy định về TTHC thuộc lĩnh vực KBNN; Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; Thông tư số 87/2021/TT-BTC ngày 08/10/2021 của Bộ Tài chính quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ KBNN và các quyết định của KBNN về việc xử lý, luân chuyển hồ sơ, chứng từ các khoản chi NSNN qua KBNN. Không ngừng thực hiện CCHC, công khai minh bạch quy trình, thủ tục, hồ sơ, giải quyết TTHC đúng quy định đã được công bố.

Thứ năm, thường xuyên theo dõi, cập nhật chủ trương, chính sách, các văn bản chế độ mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán NSNN năm 2023 nói chung, các văn bản chính sách liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cuối cùng, quán triệt đến từng cán bộ, công chức trong việc thực thi công vụ phải tôn trọng, tận tụy, tạo mọi điều kiện giải quyết vướng mắc cho tổ chức, cá nhân, không hách dịch, nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc. Nâng cao chất lượng, hiểu quả trong công tác CCHC và kiểm soát TTHC tại các phòng nghiệp vụ và KBNN cấp huyện, góp phần nâng tầm vị thế của KBNN các cấp và mức độ hài lòng của khách hàng trong thời gian tới./.

Một số hình ảnh tại cuộc họp

Tin, bài: Nguyễn Thị Ngọc Trang-Công chức Văn phòng

 

 

Các tin khác