Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu: Tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Trần Xuân Khánh-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu dự và chủ trì Hội nghị. Cùng dự có các đồng chí là Phó Giám đốc; Giám đốc các KBNN cấp huyện; Chánh, Phó Chánh Văn phòng; Trưởng, phó các phòng KBNN tỉnh; đại diện BCH Công đoàn cơ sở và Chi đoàn TNCS HCM.

Đồng chí Trần Xuân Khánh-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Trường-Đảng uỷ viên, Chánh Văn Phòng KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu báo cáo tình hình hoạt động quý I, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị và giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Xuân Trường-Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng KBNN tỉnh báo cáo tại hội nghị

Nhìn chung, công tác quản lý, điều hành thu-chi NSNN và các công tác khác trong toàn đơn vị đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của Kế hoạch công tác quý I năm 2023. Theo Báo cáo, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã tập trung chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; nâng cao vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách và tăng cường quản lý chi tiêu công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thông suốt; công tác thanh tra chuyên ngành, kiểm tra nội bộ; công tác Văn phòng và Tài vụ-Quản trị đúng kế hoạch được giao; cung cấp kịp thời thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo địa phương và trung ương. Tính đến ngày 31/3/2023, tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh là 22.605,8 tỷ đồng, đạt 25,89% so với dự toán Trung ương giao; đạt 25,52% dự toán phấn đấu của tỉnh, trong đó: Thu từ dầu thô 8.446,1 tỷ đồng, đạt 35,34%; thu thuế xuất nhập khẩu 4.081,1 tỷ đồng, đạt 18,81%; thu nội địa 10.078,6 tỷ đồng, đạt 23,44%. Tổng chi NSNN là 5.146,4 tỷ đồng, đạt 18,5% so với dự toán, kế hoạch vốn được giao; trong đó: Chi ngân sách trung ương 593,3 tỷ đồng, đạt 42,5%; chi ngân sách địa phương 4.563,1 tỷ đồng, đạt 17,2%. Qua việc kiểm soát chi, đã phát hiện 2.145 khoản chi chưa đảm bảo đầy đủ hồ sơ thanh toán với số tiền tạm từ chối thanh toán gần 487 tỷ đồng. Bên cạnh đó, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã chỉ đạo phối hợp với các đơn vị liên quan đôn đốc thanh toán, thu hồi số dư tạm ứng vốn đầu tư công. Tính thời điểm báo cáo, số dư tạm ứng vốn đầu tư xây dựng của các dự án thuộc kế hoạch vốn năm 2023 và năm trước chuyển sang là 5.904,7 tỷ đồng, trong đó có hơn 10,3 tỷ đồng quá hạn đã lâu, trong kỳ đã thực hiện thu hồi 200 triệu đồng.

Sau khi nghe các báo cáo trình bày tại hội nghị, đã có 12 ý kiến phát biểu trao đổi, thảo luận đại diện cho các KBNN cấp huyện, các phòng và Văn phòng KBNN tỉnh cũng như ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc KBNN tỉnh. Các ý kiến đều đồng tình, thống nhất cao với nội dung báo cáo.

Đồng chí Ngô Thành Đức-Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Xuân Khánh-Bí thư Đảng ủy;Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã chỉ đạo các KBNN cấp huyện, các phòng và Văn phòng KBNN tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội trong đơn vị triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2023 như sau:

Thứ nhất, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng; pháp luật Nhà nước, nguyên tắc kỷ luật của hệ thống KBNN. Đoàn kết nội bộ, duy trì thực hiện tốt Quy chế làm việc, Quy chế dân chủ cơ sở, Quy chế phối hợp công tác của tổ chức Đảng, đoàn thể với chính quyền tại đơn vị; nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm đảm bảo an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ tại tất cả các đơn vị thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công vụ.

Thứ hai, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính toàn đơn vị, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ gắn với chất lượng và thái độ giao tiếp khách hàng đúng quy định về “Văn minh, văn hóa nghề Kho bạc”; Bộ quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN theo Quyết định số 2594/QĐ-KBNN ngày 07/6/2022 của KBNN và Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 07/02/2023 về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm phục vụ, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng hiệu quả của công chức trong giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đến các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn theo chỉ đạo KBNN. Cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO9001:2015 phù hợp với văn bản hiện hành và tình hình thực tế tại đơn vị.

Thứ 3, tổ chức tham gia viết bài Cuộc thi tìm hiểu ''Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2030 trong hệ thống Kho bạc Nhà nước''; tổng hợp bài thi, tổ chức chấm thi sơ loại và lập danh sách các bài thi đạt yêu cầu gửi KBNN.

Thứ tư, phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng thương mại, cơ quan Thuế, Hải quan và các cơ quan thu khác trên địa bàn tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN, đồng thời phân chia chính xác cho các cấp Ngân sách theo đúng tỷ lệ quy định. Đảm bảo công tác thanh toán với các ngân hàng và trong hệ thống KBNN an toàn, thông suốt. Tổ chức tốt công tác kế toán, thanh toán các khoản chi đảm bảo an toàn; cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác. Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý Kho quỹ, quản lý tiền mặt, giấy tờ có giá, tài sản quý trong hệ thống KBNN và các văn bản hiện hành có liên quan khác. Triển khai nhiệm vụ Lập Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh, huyện năm 2022 trên toàn địa bàn.

Thứ năm, tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBND tỉnh và KBNN về đầu tư công, công tác kiểm soát chi NSNN để có biện pháp kiểm soát chi chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Kịp thời đánh giá, phản ánh, tham mưu, báo cáo cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm soát chi NSNN.

Thứ sáu, tiếp tục rà soát các số dư tạm ứng, đôn đốc thu hồi tạm ứng vốn của các dự án đầu tư công đến từng Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, thực hiện việc lập và gửi báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cấp kịp thời, đúng quy định. Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các khoản kinh phí bồi thường hỗ trợ và tái định cư của các Ban Quản lý dự án; có văn bản đôn đốc, xử lý và lập báo cáo theo đúng quy định.

Thứ bảy, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính. Tăng cường kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị KBNN trực thuộc, kịp thời phát hiện các sai sót để chấn chỉnh và khắc phục. Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình tiếp nhận, xử lý, từ chối thanh toán trên chương trình dịch vụ công trực tuyến hàng tháng của các đơn vị KBNN thuộc và trực thuộc. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực; công tác quản lý tài chính, tài sản và xây dựng cơ bản nội ngành tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định, phục vụ tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị được giao.

Hội nghị giao ban quý I năm 2023 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã thành công tốt đẹp./.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị

Tin, bài: Nguyễn Thị NgọcTrang-Công chức Văn phòng

 

Các tin khác