Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

Công văn số 4930/KBNN-KSC ngày 30/8/2023 của KBNN về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Thuộc nhóm: 
Thông báo

Các tin khác