Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Văn bản ngành

Thông tư 08/VBHN-BTC ngày 20/5/2015 Quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Số hiệu: 08/VBHN-BTC
Văn bản:
Tệp tin đính kèm:

 

Các tin khác