Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỔ CHỨC SƠ KẾT 6 ĐẦU NĂM 2017, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017 VÀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ

Sáng ngày 15/7/2017, Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu (KBNN BR-VT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và công tác Tổ chức cán bộ. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Việt Hồng-Phó Tổng Giám đốc KBNN; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc KBNN; Các đồng chí trong Ban Giám đốc; Trưởng, phó các phòng nghiệp vụ; Chánh, Phó chánh Văn phòng; Đại diện Đảng uỷ; BCH CĐCS và Chi đoàn TNCS HCM KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu; Giám đốc, KTT, Tổ trưởng Tổ TH-HC KBNN các huyện, thành phố trực thuộc (KBNN huyện).

Đ/c Nguyễn Việt Hồng-Phó Tổng Giám đốc KBNN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đ/c: Trần Xuân Khánh-Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc KBNN BR-VT phát biểu tại Hội nghị

Đến ngày 30/6/2017, tổng số thu NSNN trên địa bàn tỉnh qua KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu là 33.988,44 tỷ đồng, đạt 50,97%, trong đó: thu từ dầu thô là 12.372,43 tỷ đồng đạt 55,11%; thu từ thuế XNK là 9.104,4 tỷ đồng đạt 52,47%, thu từ các khoản thu nội địa là 12.511,61 tỷ đồng đạt 46,54% so với dự toán pháp lệnh; tổng số chi NSNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được KBNN Bà Rịa-Vũng kiểm soát là 8.269,51 tỷ đồng, trong đó chi NSTW là 2.346,76 tỷ đồng, chi NSĐP là 5.922,75 tỷ đồng, đạt 39,99% so với dự toán Chính phủ giao và đạt 38,68% so với dự toán do tỉnh xây dựng năm 2017, bao gồm: chi đầu tư xây dựng là 2.578,06 tỷ đồng đạt 39,4%, chi đầu tư phát triển khác là 148,9 tỷ đồng đạt 54,58% so với dự toán kế hoạch vốn do tỉnh xây dựng, chi thường xuyên là 3.195,79 tỷ đồng đạt 38,65% so với dự toán do tỉnh xây dựng năm 2017.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Hồng phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận như sau:

Thứ nhất, trong 6 tháng đầu năm 2017, các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã bám sát chặt chẽ chương trình công tác, nỗ lực, cố gắng, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ nên nhìn chung các công việc của đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã phối hợp cùng với cơ quan Tài chính địa phương đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi của Ngân sách các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thông suốt, không bị ách tắc; cung cấp kịp thời thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo địa phương và trung ương.

Thứ hai, trên cơ sở Báo cáo sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, xây dựng chi tiết cụ thể nhiệm vụ công tác tại các đơn vị, giao nhiệm vụ đến từng cán bộ công chức (CBCC) trong đơn vị thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, làm cơ sở đánh giá hiệu quả và kết quả hoạt động của từng đơn vị, từng CBCC 6 tháng cuối năm 2017. Duy trì thực hiện tốt các Quy chế làm việc, Nội quy, Quy chế phối hợp công tác của tổ chức Đảng, đoàn thể với chính quyền tại đơn vị. Chấp hành nội quy cơ quan, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ tại tất cả các đơn vị. Chấp hành chế độ báo cáo, văn bản, đóng góp ý kiến có liên quan; cung cấp số liệu, tình hình hoạt động chính xác, kịp thời, phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành quỹ NSNN và các quỹ Tài chính Nhà nước của lãnh đạo trung ương, địa phương và đơn vị. Nghiêm túc duy trì thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí liên quan trong hoạt động nội bộ như chi phí điện, nước, điện thoại, xăng, dầu, văn phòng phẩm, chi sửa chữa tài sản nội ngành ... theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính:
Một là, quán triệt và đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính gắn với ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ của đơn vị.
Hai là, công bố Trang thông tin điện tử KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu (http://kbnn.baria-vungtau.gov.vn) đã được đăng ký tên miền với Sở Thông tin Truyền thông tỉnh đến các cơ quan quản lý, các đơn vị sử dụng NSNN trên địa bàn để tổ chức công khai thông tin tất cả các mặt hoạt động của hệ thống KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu nhất là việc công khai các thủ tục hành chính liên quan đến quan hệ giao dịch thanh toán của các đơn vị, cũng như việc thông tin đến Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các đơn vị Sở, ban ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai việc thực hiện Thống nhất đầu mối kiểm soát chi của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu trong thời gian tới (dự kiến từ ngày 01/10/2017).
Ba là, bám sát chặt chẽ chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh cũng như phối hợp với các Ngân hàng thương mại, Sở Tài chính, Thuế, Hải quan thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN trên địa bàn tỉnh, trong đó tiếp tục tổ chức ký kết phối hợp thu NSNN với cơ quan Hải quan và các NHTM, đảm bảo cuối năm 2017 hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu NSNN được giao.
Thứ tư, đối với công tác chi NSNN và kiểm soát chi:
Một là, bám sát Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017; Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính- NSNN năm 2017.
Hai là, phổ biến đến CBCC trong đơn vị nhất là CBCC giao dịch trực tiếp với khách hàng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và am hiểu chính sách kinh tế thị trường để tăng cường chặt chẽ công tác kiểm soát chi, đảm bảo tuân thủ đúng thời gian, quy trình, quy định nhằm giảm thiểu các trường hợp sai sót, vi phạm có thể xảy ra.
Ba là, chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành và các Chủ đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ thu hồi tạm ứng vốn đầu tư, đặc biệt là những số dư tạm ứng quá hạn. Công khai tiến độ giải ngân các dự án tại trụ sở giao dịch cơ quan Kho bạc để các chủ đầu tư biết tình hình thực hiện.
Bốn là, kiên quyết từ chối thanh toán việc mua sắm tài sản, trang thiết bị không có trong danh mục mua sắm tập trung theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 và Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016.
Năm là, chủ động xây dựng các phương án bố trí vị trí làm việc, địa điểm, trang thiết bị cần thiết cho CBCC khi thực hiện Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi đảm bảo đúng nguyên tắc và hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 2941/KBNN-KSC ngày 23/6/2017. Quán triệt tới tất cả các công chức nhận thức rõ về trách nhiệm, nhiệm vụ của từng phòng, từng bộ phận khi thực hiện Đề án; tránh việc thực hiện nhiệm vụ chồng chéo hay bỏ sót nhiệm vụ, đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và thông suốt. Đồng thời, chuẩn bị tốt cho công tác bàn giao hồ sơ, tài liệu kiểm soát chi thường xuyên giữa 2 phòng/bộ phận kế toán cho phòng/bộ phận kiểm soát chi trước thời điểm triển khai.
Thứ năm, tiếp tục đạo tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thanh tra chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu công việc ngày càng tốt hơn. Trưởng các đoàn khi thực hiện thanh tra chuyên ngành cần thông tin kịp thời đến Ban Giám đốc trong đơn vị những sự việc diễn ra trong quá trình thực hiện thanh tra để có hướng xử lý kịp thời. Sau các đợt thanh tra chuyên ngành cần yêu cầu các đơn vị được thanh tra có báo cáo khắc phục sau thanh tra và kiểm tra việc khắc phục sau thanh tra của các đơn vị, tránh xảy ra tình trạng các tồn tại không được khắc phục kịp thời và các đoàn thanh tra, kiểm tra sau vẫn phát hiện ra các tồn tại, sai sót đó. Triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra kiểm tra năm 2017 và thanh kiểm tra nghiệp vụ đã đề ra. Rà soát xây dựng việc thực hiện công tác thanh tra-kiểm tra, thanh tra chuyên ngành năm 2018.
Thứ sáu, đối với công tác TCCB:
Một là, triển khai mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước 6 tháng cuối năm (lần 2) 2017 phù hợp với tính chất đặc điểm theo chức năng nhiệm vụ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2017.
Hai là, đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ gắn việc bình xét thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ công tác trong đơn vị. Xử lý nghiêm những trường hợp cá nhân không chấp hành tốt nhiệm cụ công tác được giao.
Ba là, giao phòng TCCB phối hợp phòng KTNN, phòng Kiếm soát chi làm tốt công tác tư tưởng cũng như sắp xếp công việc thuận lợi cho CBCC khi triển khai thực hiện Đề án “Thống nhất đầu mối kiểm soát chi NSNN qua hệ thống KBNN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu”
Thứ bảy, đối với công tác tài chính và đầu tư xây dựng nội ngành:
Một là, hoàn tất việc mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên môn, bảo trì hệ thống máy chủ, camera, PCCC, ...
Hai là, Triển khai tiến độ xây dựng mới KBNN Bà Rịa khẩn trương, nhanh chóng và trong quá trình triển khai có báo cáo KBNN tiến độ thực hiện. Phối hợp với Văn phòng Đăng ký-Đất đai thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với các trụ sở KBNN Vũng Tàu, KBNN Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân Thành.
Ba là, công khai dự toán và tình hình thu-chi nội bộ năm của đơn vị, các gói thầu mua sắm, sửa chữa tài sản, xây dựng cơ bản nội ngành trên trang Quản lý văn thư và Bảng công khai nội bộ của đơn vị cho toàn thể CBCC trong đơn vị biết.
Tại Hội nghị đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ-KBNN đã công bố lưu hành các Quyết định của Tổng Giám đốc KBNN về việc bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đối với đồng chí Ngô Thành Đức và đồng chí Trịnh Thị Loan.
 
Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
Đ/c: Trần Thị Hồng Thủy-Phó Vụ Trưởng, Vụ TCCB công bố lưu hành các Quyết định
của Tổng Giám đốc KBNN bổ nhiệm Phó Giám đốc KBNN BR-VT
 
Đ/c Nguyễn Việt Hồng-Phó Tổng Giám đốc KBNN và đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy
cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc KBNN BR-VT.

Đ/c Ngô Thành Đức-Phó Giám đốc KBNN BR-VT

đại diện các đồng chí được bổ nhiệm phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị

Tin & Ảnh: Xuân Tuấn-Văn phòng

 

 

 

Các tin khác