Tin tức, Sự kiện

KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN LIÊN TỊCH PHỐI HỢP THU VÀ ỦY NHIỆM THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Tham dự lễ ký kết, về phía KBNN BR-VT có các đồng chí trong Ban Giám đốc; Trưởng, các phòng nghiệp vụ; Lãnh đạo các KBNN Vũng Tàu, KBNN Bà Rịa. Về phía Cục Thuế tỉnh BR-VT có các đồng chí trong Ban Lãnh đạo; Trưởng các phòng nghiệp vụ; Lãnh đạo Chi cục Thuế TP Vũng Tàu, TP Bà Rịa. Về phía các NHTMCP gồm NHTMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Vũng Tàu; NHTMCP Công thương Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chi nhánh Vũng Tàu.

Đ/c Trần Xuân Khánh- Bí Thư Đảng ủy-Giám đốc KBNN BR-VT phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi ký kết đồng chí Trần Xuân Khánh-Giám đốc KBNN BR-VT đã nêu rõ công tác cải cách hành chính là chủ trương của Đảng, Nhà nước trong quá trình đổi mới, phát triển đất nước, trong đó công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN giúp cho tổ chức, cá nhân thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN được dễ dàng, thuận lợi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tài chính nói chung, của hệ thống KBNN nói riêng, từ đó tập trung nguồn thu vào NSNN được nhanh chóng, chính xác, giúp cho công tác tham mưu của lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các cấp về các khoản thu NSNN thuộc các lĩnh vực đảm bảo chính xác, kịp thời và minh bạch.

Trên cơ sở những yêu cầu đó, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ hướng dẫn các KBNN trực thuộc thực hiện tốt các công việc liên quan trong công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN với các NHTMCP trên địa bàn và các Chi Cục Thuế trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung như sau:

Một là, Ba cơ quan các KBNN, Chi cục Thuế và các NHTMCP bám sát chỉ đạo cũng như hướng dẫn của lãnh đạo cấp trên thực hiện tốt các yêu cầu trong công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN đã được phê duyệt, tổ chức giám sát việc thực hiện, đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy trình quy định và đặc biệt là không để xảy ra sai sót trong quá trình triển khai thực hiện.

Hai là, Các Chi cục Thuế cập nhật kịp thời các thông tin về danh mục dùng chung, dữ liệu về người nộp thuế, dữ liệu về khoản thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế và chịu trách nhiệm sự chính xác về tên, mã số thuế, địa chỉ, mã chương của người nộp thuế.

Ba là, Các cơ quan liên quan chấp hành nghiêm túc các quy trình nghiệp vụ, cung cấp thông tin chính xác, nhanh chóng cho lãnh đạo cơ quan và lãnh đạo các cấp có thẩm quyền, giúp công tác quản lý cũng như tham mưu được linh hoạt, hiệu quả.

Bốn là, Bộ phận tin học xử lý dữ liệu thông tin của 3 cơ quan Kho bạc và Thuế và Ngân hàng cần có sự phối hợp nhịp nhàng để đảm bảo đường truyền kết nối được ổn định, thông suốt.

đồng chí rất mong nhận được sự quan tâm, ủng hộ, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo các đơn vị để việc thực hiện phối hợp thu và ủy nhiệm thu NSNN tại địa bàn tỉnh BR-VT được thực hiện đúng yêu cầu của lãnh đạo cấp trên./.

Một số hình ảnh khác tại lễ ký kết.

Đ/c Nguyễn Thị Bé Ba-Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh BR-VT phát biểu tại buổi lễ.

Đ/c Lê Thị Thúy-Phó Giám đốc KBNN BR-VT phát biểu tại buổi lễ.

 

 

 

Tin & Ảnh: Xuân Tuấn-Văn phòng

 

 

Thuộc nhóm: 
Tin tức, sự kiện

Các tin khác