Tin tức, Sự kiện

Thông báo số 1222/TB-KBNN về việc không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 29 năm ngày thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990-01/4/2019), ngày truyền thống hệ thống KBNN (29/5)

Nhân dịp Kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập hệ thống Kho bạc Nhà nước (01/4/1990- 01/4/2019) và Ngày truyền thống hệ thống Kho bạc Nhà nước (29/5), Kho bạc Nhà nước (KBNN) trân trọng cảm ơn tới các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể Trung ương; ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã luôn quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện giúp đỡ hệ thống KBNN hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ và các văn bản liên quan về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí và đổi mới, nâng cao hiệu quả tố chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao, giảm tần suất, quy mô tố chức các ngày kỷ niệm, ngày truyền thống. KBNN không tổ chức tiếp khách, không nhận hoa chúc mừng tại trụ sở cơ quan KBNN và KBNN các cấp nhân kỷ niệm 29 năm Ngày thành lập hệ thống KBNN (01/4/1990- 01/4/2019) và Ngày truyền thống hệ thống KBNN(29/5).

KBNN trân trọng thông báo, cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối họp, giúp đỡ, tạo điều kiện của các đồng chí lãnh đạo, các tố chức, các cá nhân, các địa phương đối với hoạt động của hệ thống KBNN./.

Các tin khác